فلش مموری 10 کالا یافت شد

فلش مموری

فلش مموری

ایران فلش بانک اطلاعاتی پاور بانک و فلش مموری تبلیغاتی.

این مجموعه شامل کاملترین برند های فلش مموری تبلیغاتی میباشد.

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

8% فلش مموری FM-14 فلش مموری FM-14

فلش مموری FM-14

فلش مموری FM-14 فلش مموری FM-14 فلش مموری فلزی تبلیغاتی محصول شرکت ultimate می باشد. در این محصول از پورت USB 2.0 استفاده شده است که سرعتی نسبتا بالا دارد و قابل ارتقا به USB 3.0 است. جنس فلز این محصول و داشتن فضای چاپ عالی روی این محصول باعث شده است که محبوبیت زیادی […]

680,000ریال 650,000ریال

فلش مموری اختصاصی دو بعدی طرح اماراتی

این فلش مموری های دوبعدیامکان ساخت محصول به صورت سه بعدی هم وجود دارد.

این فلش مموری از جنس سیلیکونی می باشد.

قابلیت ارائه از8گیگ تا32گیگ دارامی باشد.

درفلش مموری های اختصاصی امکان استفاده از فلش usb3هم وجود دارد.

فرایند تولید این محصول در{iranfalash} 15الی 20 روزکاری می باشد.

فلش مموری اختصاصی دوبعدی طرح انفورماتیک

درفلش مموری های  دو بعدی امکان ساخت فلش مموری به شکل محصول به صورت سه بعدی وجود دارد.

این فلش مموری ها ازجنس سیلیکونی می باشند.

قابلیت ارائه از 8گیگ تا32گیگ راداراهستن.

درفلش مموری های اختصاصی امکاناستفاده از فلشusb3هم وجود دارد.

فرایند تولید این محصول درمجموعه {iranfalash}15الی20روزمی باشد

فلش مموری اختصاصی دوبعدی طرح بنیاد

درفلش مموری های دو بعدی امکان ساخت فلش مموری محصول به صورت سه بعدی وجود دارد.

قابلیت ارائه 8گیگ تا 32گیگ را دارامی باشد.

این فلش مموری ازجنس سیلیکونی است.

درفلش مموری های دوبعدی امکان استفاده از فلش usb3هم وجوددارد.

فرایندتولید این محصول در{iranfalash}15الی20روزکاری است.

فلش مموری اختصاصی دوبعدی طرح شرکتی1

این فلش مموری های دو بعدی امکان ساخت طرح ومحصول رابه صورت سه بعدی وجوددارد.

قابلیت ارائه از 8گیگ تا32گیگ را دارا می باشد.

این فلش مموری از جنس سیلیکونی می باشد.

درفلش مموری های اختصاصی امکان استفاده از فلش usb3هم وجود دارد.

فرایند تولیداین محصول در{iranfalash}15 الی 20 روزکاری است.

فلش مموری اختصاصی دوبعدی طرح شرکتی2

قابلیت ارائه از 8گیگ تا32گیگ را دارا می باشد.

این فلش مموری از جنس سیلیکونی می باشد.

درفلش مموری های اختصاصی امکان استفاده از فلش usb3هم وجود دارد.

 

فلش مموری اختصاصی سه بعدی طرح آقای ایمنی

فلش مموری های سه بعدی امکان ساخت فلش مموری به شکل محصول به صورت سه بعدی وجود دارد.این فلش مموری  ها ازجنس سیلیکونی هستن.

قابل ارائه از8گیگ تا32گیگ می باشد.

فلش مموری اختصاصی سه بعدی طرح تانکر نفتکش

فلش مموری اختصاصی سه بعدی طرح تانکر نفتکش

قابلیت ارائه از 8گیگ تا32گیگ را دارا می باشد.

درفلش مموری های اختصاصی امکان استفاده از فلش usb3هم وجود دارد.

جنس این محصول از سیلیکون ساخته شده است که نرمی و ظرافت خاصی را به نمایش بگذارد.

فرایند تولیداین محصول در{iranfalash}15 الی 20 روزکاری میباشد.

فلش مموری اختصاصی سه بعدی طرح کلاف کابل

.درفلش مموری های سه بعدی امکان ساخت فلش مموری به صورت سه بعدی وجود دارد.

این فلش مموری ها ازجنس سیلیکونی می باشد .

قابلیت ارائه از8گیگ تا32گیگ را می باشد.

در فلش مموری های اختصاصی امکان استفاده از فلشusb3هم وجوددارد.

فرایند تولیداین محصول درمجموعه{iranfalash}15 الی 20 روز کاری می باشد.

 

فلش مموری اختصاصی سه بعدی طرح مستر دیزی

فلش مموری اختصاصی سه بعدی طرح مستر دیزی می باشد که به سفارش مدیریت شعب مستر دیزی تهیه شده است.

درفلش مموری های سه بعدی امکان ساخت فلش مموری به شکل محصول به صورت سه بعدی وجود دارد.

این فلش مموری ها ازجنس سیلیکونی می باشد.

قابلیت ارائه از 8گیگ تا 32گیگ می باشد.

درفلش مموری ها ی اختصاصی امکان استفده از فلشusb3هم وجود دارد.

فرایندتولید این محصول درمجموعه {iranfalash}15الی 20 روزکاری است.